Zapytanie o etykiety samoprzylepne


Dane firmy składającej zapytanie

Nazwa firmy:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Osoba prowadząca:

 

Wymiary

Wymiar etykiet po
szerokości wstęgi (w mm) :
Wymiar etykiety po
długości wstęgi (w mm) :
Minimalny odstęp między
etykietami na długości (w mm):


Materiał

Rodzaj materiału:


Klej

Rodzaj kleju:

Zakres temperatur klejenia (w °C):


Druk

Przykładowe nakłady
do kalkulacji (w tys. sztuk) :

Ilość kolorów nadruku:
Złocenie :
Druk na rewersie:
Uszlachetnianie:
Etykiety przeznaczone
do wtórnego zadruku:
Sposób aplikacji :
Dodatkowe uwagi: